Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Alkohol jako odskocznia

Nie będziemy tu jednak mówić o alkoholizmie, który stwarza już odmienne od nerwicy problemy. Poza doraźną poprawą samopoczucia z używaniem alkoholu przez pacjentów nerwicowych wiążą się i inne sprawy, z których niektóre warto poruszyć.

Alkohol często stanowi odskocznię od różnych trudnych sytuacji. Kogoś spotkała nieprzyjemność w pracy, czuł, że potraktowano go niesprawiedliwie, nie potrafił jednak przeciwstawić się tak jak jego koledzy, ani wypowiedzieć swoich racji. Jest rozgoryczony i zły na ludzi. Jest także niezadowolony z siebie, ze swej uległej postawy. Z żoną nie będzie mógł podzielić się swymi uczuciami, bo znów usłyszy od niej, że jest nieudolny i mało stanowczy. Cóż więc robić? Idzie na wódkę z kolegami. Przed nimi może wylać swą złość, zacznie się nawet odgrażać. Przy kieliszku poczuje z nimi więź, której nie ma na co dzień – staną się wreszcie jego przyjaciółmi i sojusznikami. Nie myśli o tym, że w domu spotka go awantura od żony, ani też o jutrzejszym powrocie do pracy. Na razie czuje się silny i niezależny, wierzy, że się zmieni i będzie mógł postawić na swoim.

Rzeczywistość zwykle zadaje kłam takim nadziejom. Pod wpływem alkoholu mogą wprawdzie ujawnić się ukryte na co dzień postawy, lecz nie prowadzi to do żadnych konstruktywnych efektów. Człowiek pokazuje swą drugą twarz, która może mieć wiele pozytywnych rysów. Jednak tak jak w przytoczonym przykładzie jest to możliwe dzięki sztucznemu dopingowi i ma charakter fantazji, a nie realnych działań. W normalnej sytuacji znów wezmą górę poprzednie zahamowania, które uniemożliwiają mu przyjęcie stanowczej i aktywnej postawy.

Pod wpływem alkoholu mogą być także realizowane pragnienia zakazane ze względu na własne zasady lub na zasady przyjęte w danym środowisku. Jest to możliwe, ponieważ alkohol osłabia kontrole, a w większej ilości powoduje ich zupełne zniesienie. Łatwo jest więc wtedy o działanie impulsywne, popędowe czy nawet gwałtowne. Oczywiście człowiek dorosły zna działanie alkoholu i świadom tego jest w stanie kontrolować jego ilość, jak również swoje reakcje. Choć upojenie alkoholowe nie stanowi żadnej okoliczności łagodzącej wobec prawa, a nawet, przeciwnie, dla wielu jednak ludzi fakt, że zrobili coś pod wpływem działania alkoholu, stanowić może wytłumaczenie przed samym sobą, przed własnym sumieniem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.