Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

ANATOMICZNO-FIZJOLOGICZNE PODSTAWY PROCESÓW PSYCHICZNYCH CZ. II

Podstawowe znaczenie dla zrozumienia działalności poznawczej zmysłów ma nauka J. Pawłowa o analizatorach. Analizatorem nazywa Pawłów system organów, dzięki któremu otrzymujemy wrażenia. Analizatorem dla wrażeń wzrokowych jest więc nasze oko wraz z drogą nerwową, która pobudzenia zakończeń nerwowych w oku przewodzi drogami obwodowymi przez jądra podkorowe do mózgu oraz tą partią komórek mózgowych, która te pobudzenia odbiera. Podobnie analizator słuchowy składa się z organu słuchu, nerwów doprowadzających pobudzenie i odpowiedniej partii kory mózgowej.

„Jest rzeczą oczywistą – pisze Pawłów – że układ nerwowy zwierzęcia stanowi zbiór analizatorów, rozkładających zjawiska przyrody na oddzielne składniki. Takim analizatorem fizycznym jest pryzmat, rozkładający światło białe na barwy oddzielne, rezonatory. rozkładające dźwięki złozone na poszczególne proste. Układ nerwowy jest zespołem takich analizatorów. Weźmy pod uwagę siatkówkę. Wyodrębnia ona spośród ogółu zjawisk przyrody drgania świetlne akustyczna część ucha wyodrębnia drgania powietrza itp. Każdy z tych analizatorów kontynuuje w swoim zakresie bez końca ten podział na poszczególne elementy. Za pomocą naszych analizatorów słuchowych klasyfikujemy tony według długości fali, jej wysokości i kształtu”1.

Nie wszystkie wrażenia pochodzą od świata zewnętrznego. Obok narządów zmysłowych (receptorów) odbierających bodźce świata zewnętrznego, posiadamy narządy odbiorcze, rejestrujące odczucia napięcia naszych mięśni, położenia naszego ciała (narząd równowagi) itp.

Narządy odbiorcze, czyli receptory, dzielimy na telereceptory (zmysły odbierające bodźce odległe), jak oko, ucho oraz receptory, w których wrażenie powstaje dopiero przez kontakt przy bezpośrednim zetknięciu się z przedmiotem (dotyk, smak).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.