Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Bodźce odbierane przez pracowników

Na przykładzie wyobraźni pokazaliśmy, jak pewne ogólne umiejętności dostosowują się do terenu działania i zadań. Oznacza to, że obok ogólnych umiejętności umysłowych, każdy rodzaj pracy wymaga i wyrabia w pracowniku pewne szczególne umiejętności, związane bezpośrednio z przedmiotem, sposobami, organizacją, warunkami pracy.

Tak np. umiejętność strugania była kiedyś umiejętnością stolarza. Obecnie przekształciła się w wiele umiejętności posługiwania się strugarką obok umiejętności strugania ręcznym narzędziem. Można tu wysunąć ważne zagadnienie psychodydaktycz- nej analizy poszczególnych umiejętności ze względu na układy ruchowe, które są konieczne dla ich wykonania, ze względu na rozmaite trudności poszczególnych umiejętności. Wiąże się to z zagadnieniami analizy motorycznej.

Z pewnego stanowiska, zbliżonego do upowszechnionej już cybernetyki1 można wyróżnić trzy zespoły problemów działalności praktycznej. Pierwszy z nich dotyczy odbierania przez pracownika bodźców, które mogą mieć znaczenie dla jego czynności. Aby czynności były prawidłowe, pracownik musi otrzymać odpowiednią ilość informacji. Zawarte są one w instrukcji, według której należy działać, w uprzedniej wiedzy o narzędziach i surowcach, procesie technologicznym, w rysunku technicznym, jeśli chodzi o aktualne zadania. Ponadto pracownik otrzymuje informacje w trakcie pracy. Różne odgłosy, zgrzyty, dźwięki wydawane przez narzędzia informują go czy przebieg czynności jest zgodny z przewidywaniami.

Drugi zespół problemów obejmuje czynności umysłowe, w czasie których otrzymywane informacje podlegają analizie i następują impulsy nerwowe wprawiające w ruch muskulaturę i prowadzące do wykonania odpowiednich ruchów. Istnieje tu skomplikowana sprawa analizy otrzymywanych informacji oraz procesy, które od wyników analizy prowadzą do reakcji ruchowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.