Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

CHEMIOTERAPIA W OPERACYJNYM LECZENIU SCHORZEŃ ZAPALNYCH UCHA

Krwiak i ropień małżowiny usznej, powstające w wyniku urazu, wymagają nakłucia lub nacięcia z sączkowaniem. Ze względu na częste występowanie zapalenia ochrzęstnej małżowiny, prowadzącego do trwałych jej zniekształceń, konieczne jest podanie antybiotyku i pobranie wydzieliny ropnej do ba- dania bakteriologicznego. Przy wyborze chemioterapii należy uwzględnić najczęstszą etiologię tych zakażeń (S. aureus i P. aeruginosa).

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego wywołane przez P. aeruginosa, jest postępującym, martwiczym zapaleniem przewodu słuchowego zewnętrznego przechodzącym na kość skroniową i otaczające tkanki, mogącym powodować zejście śmiertelne w wyniku krwotoku z dużych naczyń szyi lub powikłań wew- nątrzczaszkowych. Występuje zwykle u chorych z cukrzycą insulinozależną i łącznie z intensywną chemioterapią może wymagać zabiegu operacyjnego (operacja radykalna, petrosektomia). W postępowaniu należy uwzględnić: 1) posiew i antybiogram wydzieliny z ucha, 2) pełną kontrolę cukrzycy, 3) pozajelitowe podanie antybiotyku, na który P. aeruginosa prawdopodobnie jest wrażliwa (dalsze leczenie prowadzone na podstawie antybiogramu). Do zalecanych antybiotyków należą cefalosporyny: ceftazidim i cefoperazon oraz timentyna i piperacylina. Obecnie uważa się, że chinolony fluoropochodne są chemioterapeutykami z wyboru w leczeniu zapaleń kości wywołanych przez P. aeruginosa (20).

Ostre zapalenie ucha środkowego jest wciąż częste, zwłaszcza u dzieci. W tabeli 9-3 przedstawiono jego etiologię bakteryjną. W leczeniu należy uwzględnić: amoksycylinę, augmentynę i cefalosporyny (np. cefaklor). W codziennej praktyce lekarskiej najczęściej nie wykonuje się badań bakteriologicznych, ale w razie braku poprawy należy je wykonać. W ostatnich latach wzrasta liczba szczepów H. influenzae opornych na aminopenicyliny (4, 10, 13, 15).

Nacięcie błony bębenkowej (paracenteza), wykonane w celu odbar- czenia jamy bębenkowej z wydzieliny, nie wymaga zmiany chemioterapii. Powikłania ostrego zapalenia ucha środkowego są leczone operacyjnie i wymagają podawania antybiotyku przez 10 – 14 dni według zasad podanych w ostrym zapaleniu. Do powikłań tych zalicza się: 1) ostre zapalenie wyrostka sutkowego z objawami ropniaka i zapalenia kości, 2) porażenie nerwu VII nie wycofujące się mimo paracentezy i prawidłowej chemioterapii, 3) zapalenie piramidy kości skroniowej, 4) powikłania wewnątrzczaszkowe. Podczas operacji należy pobrać wydzielinę z wyrostka sutkowego na podłoże dla bakterii tlenowych i beztlenowych, ponieważ może wystąpić zakażenie mieszane. Z powikłań wewnątrzczaszkowych obecnie najczęstsze, szczególnie u dzieci, jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (13, 18). W cytowanych pracach z płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci w wieku 1-10 lat wyhodowano w 71% H. influenzae, a w 10% P. pneumoniae. Śmiertelność w omawianej grupie wynosiła 7,9%.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.