Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Destrukcja komórki w organizmie

Zaawansowany etap zmian odwracalnych polega na wpływaniu strumienia jonów sodu wraz z cząsteczkami wody do komórki. Dalsze działanie czynnika uszkadzającego pogłębia już istniejące zmiany w komórce – pisze Maciej Zabel (Podstawy cytofizjologii, Warszawa 1983, rozdział: Uszkodzenie komórki) i dochodzi do stanu, w którym destrukcja komórki będzie posuwała się spontanicznie, niezależnie od tego, czy czynnik uszkadzający ustąpił, czy też nie. Zdanie to jest niezmiernie ważkie. Można by powiedzieć, że jest ono jakby najogólniejszą definicją każdej choroby, definicją, w której muszą się chyba zmieścić także wszystkie choroby nowotworowe. Zestawmy je teraz ze stwierdzeniem, że pewne choroby bioterapeutom się poddają, a inne nie. Z codziennych, powierzchownych jedynie obserwacji wynika, że bioterapia przesuwa tylko nieco dalej ustaloną dotychczas w medycynie cezurę, granicę między tym, co możliwe a co niemożliwe. Zbyt niecierpliwych oponentów proszę o odrobinę cierpliwości – udowodnienie tego obrazoburczego zdania znajdzie się w dalszej partii tekstu. W każdym razie, w świetle tego, co zostało powiedziane, najciekawszą rzeczą byłoby ustalenie, czy działalność nasza mieści się w tej najogólniejszej definicji choroby, czy wychodzi poza nią. Czy rozpoczęcie zmian nieodwracalnych, tj. „uszkodzenie błony komórkowej wyrażające się wzrostem jej przepuszczalności” (M. Zabel), możliwe jest przez bioterapeutów do powstrzymania, czy niemożliwe. W tym miejscu tekstu stawiam tezę, że jest to możliwe! I wielokrotnie, w dalszych jego partiach będę starał się tezę tę udowodnić. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele chorób, kiedy dojdą już do pewnego stadium – stadium bardzo zaawansowanego – bioterapii się nie poddaje. Dwie z tych chorób chciałbym pokrótce omówić – cukrzycę i stwardnienie rozsiane, gdyż najczęściej się z nimi spotykamy. Choroby nowotworowe zostanę omówione oddzielnie w dalszej części tekstu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.