Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Drogi oddechowe i leczenie antybiotykami

Zapalenie kości czaszki powstaje jako powikłanie ostrego lub przewlekłego (częściej) zapalenia zatok oraz w wyniku urazu, także operacyjnego. Zakażenie szerzy się drogą zakrzepowego zapalenia naczyń, powodując powstanie drobnych ognisk martwicy kości i ropienia. Rozpoznanie w początkowym, decydującym o wyleczeniu okresie choroby opiera się na badaniu klinicznym. Badanie radiologiczne przez pierwsze 10 – 20 dni nie wykazuje zmian w kościach czaszki. Najczęściej izolowane bakterie to: S. aureus oraz tlenowe i beztlenowe paciorkowce (3). Konieczna jest operacja zatoki i usunięcie zapalnie zmienionej kości do zdrowych granic.

Jako pierwszy antybiotyk zaleca się klindamycynę lub chinolony ze względu na dobrą penetrację do kości oraz aktywność w stosunku do wymienionych drobnoustrojów. Prawidłowego wyboru chemioterapii można jednak dokonać dopiero na podstawie wyniku badania bakteriologicznego materiału z chorej zatoki lub zapalnie zmienionej kości (uzyskanego np. przez nakłucie). W ostrym zapaleniu należy stosować chemioterapię co najmniej przez 3 tygodnie, a w przewlekłym 4-6 tygodni lub dłużej w zależności od ustępowania objawów. Rokowanie w tym schorzeniu jest zawsze poważne, chory bowiem może zginąć z powodu powikłań wewnątrzczaszkowych.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest najczęstszym powikłaniem wewnątrzczaszkowym. Fairbanks i wsp. u 231 chorych z zatokopochodnym zapaleniem opon izolowali z płynu mózgowo-rdzeniowego w 84% paciorkowce (w tym S. pneumoniae 32%) oraz w 9% H. influenzae (wg 3). Postępowanie lecznicze powinno uwzględniać: 1) operację zatoki, 2) nakłucie lędźwiowe z pobraniem płynu do badania ogólnego i bakteriologicznego, 3) intensywną chemioterapię. Rozpoczynając je (jeszcze bez antybiogramu) zaleca się pozajelitowe podanie w maksymalnych dawkach: 1) benzylopenicyliny z ampicyliną lub amoksycyliną, 2) cefalosporyn (cefotaxim, cefuroksym, cef- triakson).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.