Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Działalność przeciwalkoholowa w środowisku lokalnym cz. II

Dotychczasowe opracowania socjologów przedstawiają ogólne tendencje i działania zachodzących procesów społeczno-kulturalnych i ekonomicznych w środowiskach lokalnych. Dla działaczy przeciwalkoholowych zaś i pedagogów bardzo istotną sprawą jest wpływ środowiska lokalnego na życie młodzieży, na rozwój jej zainteresowań, formy ich zaspokajania, jak też świadome kształtowanie obyczajowości, szczególnie zaś w dziedzinie używania alkoholu.

Jeśli idzie o działalność profilaktyczną, a szczególnie zaś o świadome i wychowawcze organizowanie działań w środowisku lokalnym, to podstawowego znaczenia nabiera tu współpraca różnorodnych instytucji znajdujących się na danym terenie oraz osób cieszących się autorytetem w środowisku dzieci i młodzieży.

I tak np. z lokalu, urządzeń i wyposażenia szkoły może korzy- stać wiele instytucji i organizacji, co przy odpowiednim klimacie współpracy może stanowić punkt wyjścia dla różnorodnych okazji wychowawczych. Jakiego rodzaju inicjatywy i propozycje mogą przynieść tu konkretny wkład w wychowanie w trzeźwości? Niemożliwe jest co prawda objęcie całokształtu zagadnienia, zróżnicowanego w zależności od specyfiki środowiska w jakim pracuje szkoła, pozostaje więc ograniczenie się do przykładów, których rozwinięcie i uzupełnienie nowymi propozycjami zależne jest od inwencji organizatorów pracy wychowawczej.

W szkołach istnieją dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne, boiska sportowe, sale gimnastyczne i działki przyrodnicze, których uprawianie połączone z eksperymentowaniem rozwija pomysłowość i inicjatywę. W środowisku zawsze znajdą się ludzie z zainteresowaniami i zamiłowaniami oraz tacy, których nazywamy hobbystami, należy jednak ich traktować poważnie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.