Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE PENICYLINY

Penicyliny są eliminowane głównie przez nerki, zwykle w ponad 80% w postaci nie zmienionej. Ich okres półtrwania wynosi od 30 min dla ben- zylpenicyliny do 72 min dla karbenicyliny. Mechanizmem odpowiedzialnym za wydalanie penicylin i ich krótki okres półtrwania jest czynne wydalanie kanalikowe. Mechanizm ten może przetransportować do 3 min jednostek penicyliny na godzinę. Wydalanie jest konkurencyjnie zwalniane przez pro- benecid. Korekta dawkowania u chorych z niewydolnością nerek jest konieczna tylko w niektórych przypadkach, głównie dzięki niewielkiej toksyczności penicylin.

Działania niepożądane. Penicyliny są lekami powodującymi niezwykle mało reakcji niepożądanych. Podstawowym zagrożeniem są reakcje alergiczne, przebiegające niejednokrotnie w sposób bardzo gwałtowny. Najniebezpieczniejszym typem reakcji alergicznej na penicyliny jest wstrząs. Występuje on u około 2%o osób otrzymujących penicyliny i w jednym przypadku na 100000 kuracji kończy się zgonem (22).

Rzadko występuje odczyn o typie choroby posurowiczej, z gorączką, bólem stawów, wysypką i obrzękiem naczynioruchowym, a także złuszczające zmiany typu zespołu Stevensa-Johnsona. Stosunkowo najczęściej występują pokrzywki, które często znikają samoistnie, niekiedy jednak prowadzą do uogólnionych zmian złuszczających.

Za uczulenie zwykle są odpowiedzialne reszty kwasu penicyloilowego i penicylanowego, rzadziej sama penicylina. Związki te nabierają właściwości antygenowych w wyniku wiązania się z białkiem pochodzenia poprodukcyjnego, znajdującym się w preparacie lub z białkiem gospodarza. Kwas penicylo- ilowy powstaje wskutek otwarcia pierścienia beta-laktamowego, zwykle pod wpływem podwyższonej temperatury lub kwaśnego pH. Odczyn u osób uczulonych rozwija się zwykle w wyniku kontaktu z polimerami, powstającymi w trakcie przechowywania preparatów penicylin w postaci rozpuszczonej. Wstrzykiwanie penicylin wyłącznie rozpuszczanych ex tempore prowadzi do zmniejszenia częstości odczynów (37).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.