Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Działanie twórcze człowieka

Mistrzem jest ten, kto najlepiej opanował pewien zakres wiedzy i potrafi pracować możliwie najlepiej. Mistrz panuje nad swymi ruchami, nawykami i przyzwyczajeniami, przystosowując je plastycznie do sytuacji.

Mistrzostwo zawiera więc w sobie obok elementu maksymalnej sprawności, wyrażonej w ilości nawyków, element plastyczności. Działanie twórcze. Do działalności twórczej należą badania i odkrycia naukowe, . tworzenie dzieł sztuki, wynalazczość techniczna zarówno w dziedzinie ulepszenia procesu produkcji, jak i narzędzi i maszyn.

Proces tworzenia przebiega rozmaicie u różnych ludzi. Można wskazać na pewne typowe elementy, ujawniające się w każdej pracy twórczej. Należy rozwiać złudzenie, że twórczość jest wynikiem tylko jakichś specjalnych uzdolnień i szczęśliwych przypadków. We wszystkich zjawiskach twórczości mamy do czynienia z niezwyk-

„Kiedy zaczynałem dzielić woły – mówił rzeźnik – widziałem po prostu woły. Ale już po trzech latach nie dostrzegałem całych wołów. A teraz spotykam się z nimi duchowo, nie patrzę na nie oczyma1. Powstrzymałem swoje poznanie (zmysłowe) i dałem wodze instynktowi2.

A nóż mój, stosując się do naturalnych linii (podziału), uderzając w wielkie szczeliny, kierując się wielkimi zagłębieniami, opierając się na przyrodzonym stanie rzeczy, nigdy się nie waży (przecinać) żadnych żył ani zrostu kości z mięsem, a tym bardziej wielkich kości.

Dobry rzeźnik zmienia nóż rokrocznie, bo kraje … Zwykły rzeźnik zmienia nóż co miesiąc, bo rąbie. Nóż twego sługi ma lat dziewiętnaście i pociął już tysiące wołów, a ostrze jego jest ciągle świeże, jak gdyby tylko co wyszło spod toczydła. Stawy mają szpary, a ostrze mego noża nie ma grubości. Gdy wkładamy coś, co nie ma grubości w szparę, wtedy dla ruchu ostrza jest aż nadto miejsca. Dlatego to mój nóż po dziewiętnastu latach wygląda, jak gdyby tylko co wyszedł spod toczydła. Pomimo to przy każdym stawie rozpatruję jego trudności. Przezornie mając się na baczności, patrząc, gdzie się mam zatrzymać, posuwam się powoli, nieznacznie poruszając nożem i nagle wszystko się rozstępuje, jak piasek usuwający się na ziemię. Wtedy (zdejmuję nóż) wstaję i rad z siebie rozglądam się dokoła. Po czym czyszczę nóż i chowam do pochwy”3.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.