Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Jak funkcjonuje ludzka wola

W zasadzie jednak wola ujawnia się w realizacji postanowień. W każdym działaniu możemy rozróżniać jak gdyby dwa stadia, dwie fazy działania. Pierwsze stadium jest właściwie przygotowaniem do działania. Rozgrywa się ono w świadomości wówczas, gdy człowiek określa cel działania, środki działania i podejmuje decyzję. Drugie stadium jest to stadium realizacji powziętego postanowienia. Kto nie potrafi powziąć decyzji, zasługuje na nazwę niezdecydowanego. Ten, kto po- wziąwszy decyzję zmienia ją i waha się, choć nic nowego nie zaszło i sytuacja jest ciągle ta sama, jest również niezdecydowany. Za to ten, kto powziął decyzję i jest przekonany o jej słuszności, a zwleka z wykonaniem lub cofa się przed pierwszą trudnością, jest człowiekiem o słabej woli.

Wola ujawnia się przede wszystkim w faktycznym działaniu. Ale nie każde działanie, nie każda realizacja powziętych decyzji odbywa się przy udziale woli. Jeśli postanowiłem po drodze z pracy do domu kupić bilety na koncert, to wykonanie tego postanowienia nie wymaga nakładu woli, ponieważ nie potrzebuję przezwyciężać trudności. Dopiero wówczas, gdy na drodze do osiągnięcia celu spiętrzają się rozmaite przeszkody i przeszkody te pokonujemy, możemy mówić o udziale woli w osiąganiu celu. Taki np. charakter ma działalność Wokulskiego, bohatera Lalki, powieści Bolesława Prusa. Po wielkim i konsekwentnym wysiłku Wokulski załamuje się, ponieważ stwierdził, że cel, do którego dążył, był nieosiągalny, gdyż kochał kobietę będącą jedynie tworem jego wyobraźni, gdy tymczasem rzeczywista Izabela Łęcka była zupełnie inna. Wola przejawia się w pokonywaniu przeszkód i trudności piętrzących się na drodze do wyznaczonego celu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.