Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Głębokość uczuć

Różni ludzie w rozmaitym zakresie przeżywają uczucia intelektualne. Nauczyciel doznaje ich, gdy kontroluje i uzupełnia swą wiedzę, uczeń, gdy udaje mu się samodzielnie rozwiązywać zadania lub opanować fragment podręcznika, zrozumieć twierdzenie lub teorię.

Uczuć poznawczych doznają zapamiętali czytelnicy, którzy chcieliby jak najwięcej zdobyć wiadomości z dziedziny, która ich interesuje, czytając powieści historyczne czy geograficzne i podróżnicze, czy też obyczajowe i psychologiczne.

Jedną z najcharakterystyczniejszych cech życia uczuciowego człowieka jest głębokość uczuć. Rozróżnialiśmy uczucia silne i uczucia o słabym napięciu. Głębia nie jest równoznaczna z siłą uczuć. Nie każdy afekt jest wyrazem głębokiego uczucia. Uczucia głębokie wiążą się z najbardziej ważnymi dążeniami i pragnieniami jednostki, wyznaczającymi jej działanie na długie okresy czasu.

Głębokie uczucie istnieje i wówczas, gdy nie wybucha w postaci afektywnej, ale ujawnia się w całym szeregu czynów, dążących zgodnie z kierunkiem uczucia. Głębokość uczuć jest związana z wewnętrzną siłą życia uczuciowego, które może się czasem ujawnić burzliwie, ale wcale nie musi się tak ujawniać.

Trwałość uczuć jest związana z ich głębokością. Głębokie uczucia są zwykle trwałe. Uczucia nawet bardzo silne, lecz powierzchowne, są zwykle nietrwałe. Ci, którzy zdolni są do szybkich zachwytów i szybkich zniechęceń, przeważnie nie są zdolni do głębokich i trwałych uczuć. Poddają się chętnie nastrojom chwili, bardzo silnie je przeżywają, ale szybko zapominają o swych przeżyciach.

Trwałość przeżyć i uczuć jest związana z trwałymi zainteresowaniami i rozważną oceną otaczających nas zjawisk. Większość bardzo głębokich uczuć nie rodzi się nagle, ale powstaje wskutek sumowania się wielu przeżyć, związanych z całością życia jednostki. Dlatego trwałość uczuć jest związana z poważnym stosunkiem do życia. Poważne i trwałe zainteresowania, poważny stosunek do życia traktowanego jako złożone i trudne zadanie, powoduje powstanie uczuć trwałych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.