Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Głębsze trudności nerwicowe wychodzące z diagnozy

Wystąpienie zaburzeń nerwicowych może być wyraźnie związane z bieżącą trudną sytuacją, z aktualnym kon- lliktem lub szeregiem konfliktów. Wówczas postępowanie lecznicze zmierzać będzie, w oparciu o diagnozę lekarską i psychologiczną, do rozwiązania tej sytuacji. Polegać będzie na zmniejszaniu dolegliwości i napięć oraz pomaganiu pacjentowi w znalezieniu lepszych rozwiązań trudnej lub konfliktowej sytuacji. Osoba z przygotowaniem i doświadczeniem zawodowym jest w stanie podsunąć pacjentowi takie możliwości wyjścia, jakich on sam nie dostrzega, może też ułatwić mu zrozumienie i przezwyciężenie jego trudności.

Jeśli na podstawie badania lekarskiego i psychologicznego u pacjenta stwierdza się głębsze trudności nerwicowe związane z konfliktami międzyludzkimi lub wewnętrznymi pacjenta, wówczas postępowanie lecznicze sięgać może do różnych środków mających na celu zarówno zmniejszenie dolegliwości pacjenta, jak też zmianę jego sposobu reagowania na poszczególne sytuacje czy szerzej rozumiane układy życiowe. Wtedy również leczenie opierać się będzie na rozpoznaniu przyczyn trudności nerwicowych i szczególnie w tym przypadku nakładać na pacjenta obowiązek Wytrwałości i stosowania się do warunków danej metody leczenia. Zależnie od wskazań leczniczych różne formy psychoterapii koncentrować się mogą na aktualnej trudnej sytuacji, na konfliktach pacjenta z otoczeniem lub też na jego postawach i wewnętrznych przeżyciach.

Na nerwicę składa się całość życia danego człowieka, zarówno w historycznym, jak i bieżącym aspekcie i zawsze możliwe są zmiany, które pozwolą mu żyć bardziej szczęśliwie, bez nerwicowych objawów i ograniczeń. Może to być jedynie zadaniem o różnym stopniu trudności, zadaniem, które wymagać może krótszego lub dłuższego czasu. Dopiero wnikliwa ocena stopnia i rodzaju trudności danego pacjenta, jego osobowości oraz obiektywnej sytuacji życiowej może pozwolić na wstępne przypuszczenia co do intensywności i czasu stosowania danej metody leczenia. Leczenie nerwicy jest ponadto dynamicznym procesem, w przebiegu którego mogą wystąpić wahania, zwroty i momenty cofania się. Ostateczny rezultat może być też trudny do przewidzenia dlatego, że zależy on nie tylko od lekarza i stosowanej przez niego metody, ale przede wszystkim od pacjenta – jego chęci, wytrwałości i możliwości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.