Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Leczenie nerwic zależne od przyczyn – dalszy opis

Mówiliśmy o tym, że rola czynników zewnętrznych w nerwicy jest w zasadzie wtórna w stosunku do in nych, głębszych trudności. Byłoby jednak dużym nieporozumieniem, gdybyśmy w postępowaniu leczniczym nie uwzględniali wpływu otoczenia, warunków pracy i czynników socjalno-bytowych. Dla wielu osób tutaj właśnie tkwić może źródło złego samopoczucia i wystarcza wyeliminowanie tych właśnie zakłócających czynników, aby pacjent mógł osiągnąć swój cel. Oczywiście tylko osoba fachowa, poznawszy się z całokształtem sytuacji, może ocenić znaczenie poszczególnych czynników i wypowiedzieć się co do właściwych sposobów postępowania i leczenia. Poza tym fakt, że wielu osobom pomóc może korzystna zmiana w ich sytuacji zawodowej czy mieszkaniowej nie oznacza wszakże, że w każdym przypadku będzie to wystarczające. Może okazać się, że przyczyny trudności tkwią głębiej i wymagają dalszego omawiania ich z lekarzem i zastosowania innych podejść leczniczych.

Obciążające sytuacje życiowe, przepracowanie, konflikty w otoczeniu przyczyniają się do powstawania wewnętrznych napięć o różnym nasileniu. Wynikać z tego może uczucie stałego przemęczenia, zdenerwowania czy niepokoju, czasem towarzyszyć temu mogą dolegliwości fizyczne. Nie zawsze przyczyny, które, naszym zdaniem, wywołują taki stan, są najważniejsze, nieraz te bardziej istotne uchodzą naszej uwadze. Wówczas opinia lekarza powinna być dla nas wiążąca, zakładając oczywiście, że sami dostarczyliśmy mu informacji wystarczająco szczerze i bez uprzedzeń. Zalecenia lekarza będą zależne od tego, jakie elementy odgrywać będą zasadniczą rolę jeśli idzie o przyczyny przemęczenia czy stałego zdenerwowania. Zastosowane podejście uwarunkowane będzie również fachową oceną skuteczności poszczególnych metod pod kątem interesu konkretnego pacjenta. I tak dla niektórych osób wskazany będzie wypoczynek czy odsunięcie się na jakiś czas od sytuacji powodujących nadmierne napięcia, dla innych wskazane będą określone leki. Czasem uzasadnione być może podjęcie leczenia sanatoryjnego lub innych form terapii, o których będzie mowa dalej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.