Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Leczenie raka w Polsce – kontynuacja

Kiedy Przewodniczący Komisji do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Leczenia grozi bioterapeutom procesami sądowymi za zajmowanie się nowotworami, co odciągać ma niby pacjentów od medycyny klasycznej, można by zawsze jeszcze powiedzieć „Boże, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”. Jeśli natomiast jest tak, jak to opisuje w artykule Anna Wcisło, to w stosunku do lekarzy i administracji nawet takiego usprawiedliwienia nie da się sformułować. A odpowiedzialność rośnie podobno proporcjonalnie do posiadanego zakresu wiedzy i uprawnień…

Mogę wyjaśnić docentowi Pawlickiemu, dlaczego nie widział pacjenta wyleczonego przez Harrisa, ale aby przejść do sedna rzeczy, potrzebny jest pewien wstęp, wprowadzenie do tego wyjaśnienia.

Empiria kliniczna jest początkiem wiedzy medycznej, takie jest motto książki profesora Klimka o raku. Empiria bioterapeutyczna dostępna jest jak na razie jedynie bioterapeutom. Przypadki pacjentów, którzy trafiają za późno bądź do lekarzy, bądź do bioterapeutów nie może stanowić podstaw do wzajemnego obrzucania się oskarżeniami, gdyż zarzuty takie dadzą się sformułować w obie strony i są raczej mało eleganckie. Magazynując zatem znaczne bogactwo „bioterapeutycznej kli- nicystyki” w swej pamięci, notując zanikanie guzów czy mięśniaków u znacznego procentu swoich pacjentów, czytając to wszystko, co napisano na temat raka, autor czynił też nieśmiałe próby uogólnień i poszukiwań na własną rękę, co było i jest fascynującą przygodą intelektualną, przypominającą zdobywanie własnego Mount Everestu. Takie pierwsze „wejście na ten szlak” zdarzyło się autorowi w 1984 r., kiedy to podczas dwutygodniowego pobytu nad Jeziorem Bożechowskim, niedaleko Starogardu, zabrał się za Podstawy cytofizjologii, cytowanej już pracy pod red. Jerzego Kawiaka, Jadwigi Mirec- kiej i Jerzego Warchoła. Szczególnie interesujący okazał się rozdział Macieja Zabela zatytułowany Uszkodzenie komórki. „Zmiany powstałe w komórce w wyniku jej uszkodzenia – czytamy tam – można podzielić na odwracalne i nieodwracalne. Aby doszło do zmian nieodwracalnych, musi ona przejść przez okres zmian odwracalnych, których czas trwania zależy od rodzaju, nasilenia i działania czynnika szkodliwego. Dochodzi wtedy w komórce do zaburzeń przemian energetycznych, wpływa do niej strumień jonów Na+ oraz cząsteczki wody, dzieje się dzięki temu szereg innych zmian.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.