Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

LECZENIE ZAKAŻENIA ŚCIANY AORTY I TĘTNIC CZ. II

W zakażeniach wywołanych przez szczepy Enterococcus leczenie można rozpocząć stosując ampicylinę w skojarzeniu z gentamycyną lub augmentynę w monoterapii. W razie braku klinicznej i bakteriologicznej poprawy lekiem z wyboru jest wankomycyna stosowana w monoterapii. Wtórne zakażenie tętnicy, powstałe przez ciągłość z zakażonego ogniska w kości, często współist- niejącego z niedokrwieniem, jest najczęściej wywołane przez florę mieszaną, złożoną z Gram-dodatnich ziarenkowców i bakterii beztlenowych. Lekiem z wyboru jest wówczas klindamycyna. Udział Gram-ujemnych pałeczek jelitowych w mieszanym zakażeniu wymaga dodatkowego zastosowania cefalo- sporyn II łub III grupy. Leczenie należy kontynuować przez kilka tygodni po operacji, monitorując stężenie leków w surowicy (8).

Sama antybiotykoterapia nie wystarcza do wyleczenia zakażonego tętniaka, który może się stać źródłem ropni przerzutowych i odległych zakażeń. Leczenie operacyjne, zgodnie z zasadami chirurgii naczyniowej oraz w zależności od umiejscowienia zakażonego tętniaka lub tętnicy, polega na usunięciu zakażonych i niedrożnych odcinków tętnic z odpowiednią rekonstrukcją. W przypadku bogatego krążenia obocznego lub usunięcia tętnicy nie będącej czynnościowo końcową zabieg rekonstrukcyjny może i powinien być odłożony na kilka tygodni lub miesięcy po usunięciu zakażonego tętniaka lub tętnicy, zwłaszcza gdy istnieje konieczność zastosowania protezy naczyniowej ze sztucznego materiału. W okolicy usuniętej tętnicy lub tętniaka pozostawia się dren. Niektórzy chirurdzy stosują przez 4-6 tygodni stały drenaż płuczący z antybiotykiem wybranym na podstawie posiewu. Metoda ta nie jest godna polecenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.