Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

MECHANIZM DZIAŁANIA PRZECIWBAKTERIOM

Wzrost komórki bakteryjnej i jej podział wymaga podwojenia całego materiału potrzebnego do zachowania struktury i funkcji komórek potomnych. W optymalnych warunkach podział komórki następuje nawet co 20 min, a do tego potrzebna jest niezwykła aktywność metaboliczna. W komórce bakteryjnej, jak we wszystkich żywych komórkach, reakcje syntezy są katalizowane przez enzymy – białka, które rozpoznają swoiście i przetwarzają małe cząstki chemiczne. Synteza makrocząsteczki, np. aminokwasów potrzebnych do budowy białka, zachodzi w wyniku następujących po sobie reakcji enzymatycznych, określanych jako szlaki metaboliczne.

Działanie leku na struktury i funkcje komórki bakteryjnej ma charakter swoisty, ale zależy od następujących czynników: 1) stężenia leku, 2) powinowactwa do receptorów komórki, 3) penetracji do receptorów i 4) oporności na degradujące działanie enzymów bakteryjnych.

Warunek dotyczący odpowiedniego stężenia leku oznacza, że jest to takie stężenie, które powoduje zahamowanie wzrostu lub śmierć komórki bakteryjnej, ale nie działa toksycznie na komórki gospodarza. Większość leków w zależności od stężenia działa bakteriostatycznie lub bakteriobójczo, ale niektóre z nich, np. sulfonamidy w maksymalnym stężeniu, które można podać człowiekowi, działają tylko bakteriostatycznie.

Receptory komórki. Miejscem działania leku interferującego ze wzrostem komórki są najczęściej enzymy, które pełnią funkcję receptorów. Inne struktury i funkcje mogą być także receptorem dla niektórych leków, np. związki, które łączą się bezpośrednio z elementami strukturalnymi błony komórkowej, uszkadzają jej zdolność do kontrolowania dyfuzji z komórki i do komórki. Należy jednak podkreślić, że główne działania leków przeciwbakteryjnych są ukierunkowane na reakcje biosyntezy katalizowane przez enzymy, a działanie to rozpoczyna się interakcją leku z enzymem (15).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.