Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Moment startu zawodowego młodzieży

Tak więc funkcja wychowująca zakładu pracy bywa wielostronna, gdyż praca zmusza do pogłębiania nie tylko wiedzy ł> J. Ziółkowski: Urbanizacja, miasto, osiedle. PWN, Warszawa 1965, s. 214-215. zawodowej, ale i ogólnej oraz gromadzenia doświadczeń. Zakład pracy ma nakreślony ideał wychowawczy pracownika danego zawodu. Uczy nie tylko ogólnych zasad współżycia społecznego, ale wpaja normy zachowania, związane z wykonywaniem zawodu. Uczy także dyscypliny, praktyczności, dokładności itp., umożli- /wia lub ułatwia przyswajanie różnych wartości kulturowych.

Z zagadnieniami tymi łączy się moment startu zawodowego młodzieży, który ma doniosłe znaczenie dla dalszej pracy. I tak np. W. Szewczuk1 w swoich badaniach zwraca uwagę, że sposób i klimat przyjęcia przez przełożonych i kolegów ma wpływ na kształtowanie się nie tylko jego stosunku do danej pracy w określonym zakładzie i do grupy określonych ludzi, lecz także i do zawodu w ogóle. Dlatego też pomyślny start, a więc i dobre, życzliwe i rzeczowe wprowadzenie do pracy, pozytywny stosunek do pracy i załogi oraz zainteresowanie kierownictwa mogą z czasem zniwelować początkowe opory i brak zaangażowania i wzbudzić chęć podnoszenia kwalifikacji.

Tak się dzieje np. w niektórych szkołach zawodowych różnych typów, zwłaszcza przyzakładowych, gdy młodzież czynnie uczestniczy w produkcji i wdraża się do dobrych tradycji zakładu pracy, gdy korzysta z właściwych wzorów obyczajo- wo-moralnych. W takich warunkach można mówić, że nawet przyspieszenie wieku społecznego przez wkroczenie w obowiązki pracy zawodowej nie staje na przeszkodzie rozwoju dalszych, często szerokich perspektyw życiowych młodego człowieka, które kształtują się w toku pracy zawodowej (oraz w procesie przygotowawczym do niej – w procesie wychowania).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.