Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Myślenie abstrakcyjno-logiczne

W związku z tym wyróżniamy odrębny rodzaj myślenia. Jest to myślenie abstrakcyjno-logiczne, wyrażające się w symbolach słownych, liczbowych (algebra), znakach umownych (geometria, rysunek techniczny). W poprzednich rodzajach myślenia również występowała logika. Zarówno w myśleniu obrazo- wo-ruchowym, jak i w rozwijającym się na jego podłożu myśleniu konkretnym istnieje logika. W myśleniu konkretnym logika ta może osiągnąć bardzo wysoki stopień. Duży wkład myślenia konkretnego odnajdujemy u artystów, poetów, malarzy itp., których twórczość wykazuje jednocześnie głęboką wewnętrzną logikę. Jeżeli ostatni rodzaj myślenia nazywamy abstrakcyjno-lo- gicznym, to dlatego, że logika tego myślenia występuje w szczególnej formie: posługuje się w działaniach wieloma symbolami. Tak np. rozwiązywanie i interpretację układu równań kwadratowych wykonuje się za pomocą samych symboli algebraicznych, których przetłumaczenie na język codzienny zajmowałoby bardzo wiele czasu.

Jean Piaget podkreśla w swych rozważaniach w tzw. psychologii genetycznej, że twory abstrakcyjne również opierają się na doświadczeniach, na czynnościach. Wprowadza też szczególne pojęcie „interioryzacji”, która polega na wewnętrznym myślowym przeprowadzaniu operacji, które przedtem zostały wykonane na przedmiotach materialnych, jak np. zestawianie, grupowanie, rozdzielanie choćby klocków. Po rzeczywistym wykonaniu takich działań może nastąpić ich wykonanie myślowe. Działania się in- terioryzują i stają się podstawą dla wykonania operacji umysłowych: porównania, klasyfikacji, analizy, syntezy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.