Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

O czym się nie mówi w małżeństwie

Sfery nie poruszanych uczuć i problemów występują w każdym małżeństwie. Nie oznacza to jeszcze, że w takim małżeństwie „nie ma porozumienia” i nie musi to zakłócać współżycia małżonków. Jeśli jednak taki sektor „tabu” rozszerza się i obejmuje sprawy decydujące o zadowoleniu w małżeństwie, dochodzić może do poważnych zakłóceń. Tak bywa w małżeństwach pacjentów nerwicowych, gdyż, podobnie jak w innych sytuacjach, działają oni pod wpływem ukrytych konfliktów. Jak już wiemy, nie mogąc uporać się z nimi z powodu niezależnych od siebie obaw i zahamowań, dają wyraz konfliktowym uczuciom w sposób zastępczy i niepełny. Na tej też zasadzie występować mogą objawy nerwicowe u jednego lub obojga małżonków, albo też jawne konflikty między nimi.

W takich przypadkach nieporozumienia na tle spraw błahych i codziennych mogą być po prostu pretekstem do wyrażenia niezadowolenia, które ma inne, głębsze przyczyny.

Jerzego drażniły w domu drobiazgi – irytował się, gdy syn stłukł szklankę lub gdy żona przesoliła zupę. Tylko w ten sposób mógł wyrazić swoje niezadowolenie, bo prawdziwych jego powodów bał się poruszyć. Żona przyjęła podobne rozwiązanie – krytykowała zewnętrzne przejawy zachowania męża i kładła je na karb nerwicy. Jej równie trudno było przyznać się do prawdziwych przyczyn swoich pretensji. W ten sposób oboje, głównie pod wpływem lęku, unikali poruszania istotnych dla ich współżycia problemów. Powstawało między nimi coraz więcej napięć i coraz trudniej było im porozumieć się ze sobą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.