Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

OKRESY ROZWOJU JEDNOSTKI

Rzadko zdarzają się procesy o jednakowym natężeniu rozwoju od rozpoczęcia do zakończenia. Większość procesów, które obserwujemy, cechuje stadialność i okresowość. Tak jak w historii ludzkości, w historii każdego kraju, w historii miast i ludów możemy wyróżnić okresy charakteryzujące się innymi cechami, tak i w historii rozwoju indywidualnego, w ontogenezie, istnieją pewne okresy rozwojowe.

Dziecko przychodzi na świat jako istota skrajnie niedołężna. Zależy całkowicie od otoczenia. Bez opieki, i to bardzo starannej, ginie. Nie ma na początku nawet wszystkich mechanizmów dó odbierania wrażeń z otoczenia. Dojrzewa organicznie, dojrzewają poszczególne drogi nerwowe, dojrzewają i rozwijają się analizatory. W początkowych okresach życia wyraźnie uwydatnia się wpływ zapisu dziedzicznego, który powoduje kolejne uruchamianie się i funkcjonowanie mechanizmów nerwowych w miarę ich dojrzewania. Równocześnie niemal działają wpływy środowiskowe, ale ich działanie jest początkowo znikome, dopóki nie rozwiną się mechanizmy odbioru, dopóki nie zaczną w pełni funkcjonować analizatory. Systematyczne działanie wychowawcze jest początkowo rozmaicie zorganizowane, co zależy od rodziny. Najwyższe natężenie działania wychowawczego usystematyzowanego, pomyślanego jako wprowadzenie w skarbiec kultury ludzkiej, rozpoczyna się dopiero w szkole. Dążenia własne najtrudniej jest zaobserwować, ale ich krystalizowanie wypada na pewno na okres eo najmniej po 11 roku życia. ,

Świat zewnętrzny oddziałuje na noworodka od początku, ale drogi do noworodka są albo zamknięte, albo bardzo wąskie. Obiektywna rzeczywistość zaczyna się odzwierciedlać w psychice dopiero wówczas, gdy drogi odbioru sygnałów świata zewnętrznego stają się otwarte dla tych sygnałów, gdy dziecko nie tylko czuje skórą, co rozpoczyna się niemal od urodzenia, ale zaczyna słyszeć subtelniejsze sygnały słuchowe i zaczyna widzieć nie tylko natężenie światła, ale także i barwy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.