Błędy wychowawczego

Właściwie całe wychowanie prowadzone w szkołach ma walory wychowania przeciwalkoholowego, chociażby w odpowiednich zajęciach dydaktyczno-wychowawczych nie padło ani razu słowo alkohol. Sądzimy jednak, że takie podejście do planów dydaktyczno-wychowawczych spowodowałoby rozpłynięcie się problematyki, a nawet pominięcie jej. W każdym bądź razie mogłoby się zdarzyć, że absolwent szkoły wszedłby w życie zawodowe i spo- łeczne niedostatecznie uodporniony na negatywne wpływy obyczajowego sposobu picia. Dlatego problematyka alkoholowa powinna ,być wyraźnie zaakcentowana w planach dydaktyczno-wychowawczych szkół1.

Czytaj dalej Błędy wychowawczego

Historia choroby zawału serca

O późnej porze nocnej, zostałem zawezwany do sąsiada, który od kilku dni nie czuł się najlepiej, a przed kilkunastoma minutami zaczął odczuwać niezwykle intensywny ból w klatce piersiowej. Na jego twarzy widoczne były ślady cierpienia. Był niespokojny, nie potrafił usiedzieć w jednym miejscu. Mokry od potu, temperatura ciała podwyższona do 38,5° C. Nigdy przedtem nie skarżył się na żadne dolegliwości.

Czytaj dalej Historia choroby zawału serca

DOSTARCZANIE OSOBOM UPOŚLEDZONYM ODPOWIEDNIEJ WIEDZY

Nie bez znaczenia dla tego podejścia jest przyjęcie przez R. Feuer- steina założenia, że wraz ze wzbogaceniem doświadczeń osoby upośledzonej następuje poprawa jej społecznego funkcjonowania. Stworzone są bowiem warunki do coraz bardziej samodzielnej działalności poznawczej, a tym samym coraz większej autonomii w postępowaniu. Znalazło to potwierdzenie w badaniach. W trakcie 8-letniego programu badawczego nad dziećmi lekko upośledzonymi umysłowo stwierdzono nie tylko istotne zmiany w zakresie umiejętności wymaganych w szkole, ale także wyraźny wzrost motywacji do uczenia się, zmniejszenie się zachowań antyspołecznych iłd. (R. Feuerstein 1968). Podsumowując, podejście rehabilitacyjne polegające na dostarczaniu osobom upośledzonym odpowiedniej wiedzy można scharakteryzować następująco:

Czytaj dalej DOSTARCZANIE OSOBOM UPOŚLEDZONYM ODPOWIEDNIEJ WIEDZY

Problemy występujące przy nerwicy – dalszy opis

Chcemy powiedzieć jasno, że zależność sama w sobie nie jest niczym nienormalnym czy nerwicowym. Jest ona każdemu z nas potrzebna. Każdy z nas chce mieć oparcie w osobach bliskich i pragnie być przez nie kochany. Kiedy jednak rodzi się niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy lub gdy powstają u jednej z współzależnych od siebie osób objawy nerwicowe, wówczas musimy się zastanowić, czy wszystko jest w porządku we wzajemnych stosunkach i czy ukryte konflikty nie są przyczyną tego, że wzajemna współzależność nie spełnia swoich celów, a ciąży lub przeszkadza.

Czytaj dalej Problemy występujące przy nerwicy – dalszy opis

Drogi oddechowe i leczenie antybiotykami

Zapalenie kości czaszki powstaje jako powikłanie ostrego lub przewlekłego (częściej) zapalenia zatok oraz w wyniku urazu, także operacyjnego. Zakażenie szerzy się drogą zakrzepowego zapalenia naczyń, powodując powstanie drobnych ognisk martwicy kości i ropienia. Rozpoznanie w początkowym, decydującym o wyleczeniu okresie choroby opiera się na badaniu klinicznym. Badanie radiologiczne przez pierwsze 10 – 20 dni nie wykazuje zmian w kościach czaszki. Najczęściej izolowane bakterie to: S. aureus oraz tlenowe i beztlenowe paciorkowce (3). Konieczna jest operacja zatoki i usunięcie zapalnie zmienionej kości do zdrowych granic.

Czytaj dalej Drogi oddechowe i leczenie antybiotykami

Spotkanie zorganizowane przez p. Abramowskiego

Z opracowania statystycznego, obejmującego masową działalność innego bioterapeuty z Poznania, p. Fellmanna, wynika np., że po jego masowych spotkaniach z chorymi, informację o doznanej poprawie subiektywnej nadesłało około 10% uczestników, a wśród nadesłanych informacji 67% mówi o lepszym samopoczuciu czy poprawie stanu zdrowia. W stosunku do liczby uczestników tych spotkań stanowi to około 7,5%. Podkreślam, że opracowanie, o którym mowa, zostało przygotowane na prośbę i przy współpracy p. Fellmanna.

Czytaj dalej Spotkanie zorganizowane przez p. Abramowskiego

Co wykazuje biopsja – kontynuacja

Dziś Jerzy G. pisze już swobodnie, w tej chwili jest na etapie szukania pracy. Gdyby tekst niniejszy wpadł w rękę komuś z pracowników Kliniki Neurologicznej w Warszawie, mogę podać, że jego karta informacyjna z dnia 21 grudnia 1981 r. ma numer w księdze głównej 18894, a karta z dnia 2 sierpnia 1982 – numer 1095. Nie wiem, ile spotkań odbyliśmy z nim do dnia dzisiejszego. Licząc w roku 1984 i 1985 po jednym spotkaniu miesięcznie, doszłoby ich jeszcze 24 i kilka w końcu roku 1982 i z początku 1986, tak że doliczyć by się można w sumie około 70 spotkań.

Czytaj dalej Co wykazuje biopsja – kontynuacja

PSYCHOLOGICZNE ZAGADNIENIA PRACY PRODUKCYJNEJ

Psychologia pracy stanowi obszerną dziedzinę zagadnień bardzo złożonych. Wprawdzie pragniemy ograniczyć się do zagadnień pracy produkcyjnej, ale i przy tym ograniczeniu tematu istnieje konieczność wyboru, gdyż wszystkich zagadnień nie można przedstawić nawet w sposób skrótowy. Sytuację tę komplikuje fakt, że zagadnienia pracy stanowią przedmiot badań wielu nauk i trudno jest rozgraniczyć wzajemne kompetencje, zwłaszcza że nie powstała dotychczas pewna generalna nauka o pracy, która w sposób właściwy rozdzieliłaby kompetencje poszczególnych nauk.

Czytaj dalej PSYCHOLOGICZNE ZAGADNIENIA PRACY PRODUKCYJNEJ