Biopole bioterapeuty

Teza, że bioterapeuta musi znać się na medycynie, wypływa prawdopodobnie z głębokiej nieświadomości tego, co on właściwie robi. Przede wszystkim trzeba powiedzieć wyraźnie, że bioterapeuta nie leczy! Nie stosuje bowiem żadnego leku zawartego w jakiejkolwiek farmakopei, a po drugie – jeśli chory przychodzi do niego np. z zaawansowaną miażdżycą naczyń wieńcowych lub migotaniem zastawek i po kilku kontaktach odczuje znaczną poprawę zdrowia, nie musi to oznaczać, że «leczył on» serce lub naczynia wieńcowe chorego. Nawet dłonie nie muszą być trzymane w trakcie terapii w pobliżu serca. Oto wpis pacjenta Jerzego N., który trafił do mnie z jątrzącą się głęboką raną na policzku wielkości 10 groszy: Rana na policzku goi się stopniowo, ciągłe swędzenia. Zaniknęły bóle w okolicy krzyża, karku i stawów biodrowych – mimo oddziaływania tylko na policzek. Tych innych schorzeń w ogóle nie zgłaszał – zniknęły jak gdyby przy okazji. Stan po zapaleniu pnia mózgu z 1970 r., tzn. brak czucia z lewej strony głowy, tułowia i nogi – ustąpił. A więc «leczyłem» staw biodrowy czy pień mózgu nie tylko jak gdyby nie wiedząc, gdzie one istnieją, ale jakby nie zdając sobie sprawy, że one w ogóle istnieją. Matki, które trzymają na kolanach dzieci z dziecięcymi porażeniami mózgowymi, również czasami oświadczają, że takie czy inne bóle po paru spotkaniach im przeszły.

Czytaj dalej Biopole bioterapeuty

Życie psychiczne człowieka w okresie dorastania – kontynuacja

Oczywiście plany życiowe wytwarzają się również wcześniej, ale w okresie lat 14-16 plany życiowe nabierają konkretności i zostają wsparte bardziej konsekwentnymi wysiłkami1 uwzględniającymi rzeczywiste warunki życia.

Czytaj dalej Życie psychiczne człowieka w okresie dorastania – kontynuacja

Głębsze trudności nerwicowe wychodzące z diagnozy

Wystąpienie zaburzeń nerwicowych może być wyraźnie związane z bieżącą trudną sytuacją, z aktualnym kon- lliktem lub szeregiem konfliktów. Wówczas postępowanie lecznicze zmierzać będzie, w oparciu o diagnozę lekarską i psychologiczną, do rozwiązania tej sytuacji. Polegać będzie na zmniejszaniu dolegliwości i napięć oraz pomaganiu pacjentowi w znalezieniu lepszych rozwiązań trudnej lub konfliktowej sytuacji. Osoba z przygotowaniem i doświadczeniem zawodowym jest w stanie podsunąć pacjentowi takie możliwości wyjścia, jakich on sam nie dostrzega, może też ułatwić mu zrozumienie i przezwyciężenie jego trudności.

Czytaj dalej Głębsze trudności nerwicowe wychodzące z diagnozy

Bioterapeuci i ich praca

W kontekście tego, co zostało przed chwilą powiedziane, bioterapia jawi się jako najbardziej naturalna metoda lecznicza, polegająca na wzmocnieniu sił obronnych organizmu, nie kreując przy tym uodpornionych bakteryjnych czy wirusowych tygrysów. Przeskok i dryf antygenowy zachodzący nieprzerwanie wśród mikrobów będzie zawsze miliard razy szybszy niż możliwości przemysłu farmakologicznego reagującego na to przesunięcie się ich „punktu zjadliwości”. Jeśli Salmonellae typhosa ma na swej powierzchni 56 000 receptorów antygenowych, z czego, jak się przypuszcza, tylko jeden lub najwyżej dwa odpowiedzialne są za jej zjadliwość, to łatwo sobie wyobrazić, że przemysł farmaceutyczny musi być zawsze opóźniony w produkcji leków. I czasem, a może nie tylko czasem, produkuje leki przeciwko temu „punktowi zjadliwości”, którego juz dawno nie będzie w chwili, gdy lek ukaże się na półce aptecznej.

Czytaj dalej Bioterapeuci i ich praca

MECHANIZM DZIAŁANIA PRZECIWBAKTERIOM

Wzrost komórki bakteryjnej i jej podział wymaga podwojenia całego materiału potrzebnego do zachowania struktury i funkcji komórek potomnych. W optymalnych warunkach podział komórki następuje nawet co 20 min, a do tego potrzebna jest niezwykła aktywność metaboliczna. W komórce bakteryjnej, jak we wszystkich żywych komórkach, reakcje syntezy są katalizowane przez enzymy – białka, które rozpoznają swoiście i przetwarzają małe cząstki chemiczne. Synteza makrocząsteczki, np. aminokwasów potrzebnych do budowy białka, zachodzi w wyniku następujących po sobie reakcji enzymatycznych, określanych jako szlaki metaboliczne.

Czytaj dalej MECHANIZM DZIAŁANIA PRZECIWBAKTERIOM

Dystrybucja aminoglikozydów

Dystrybucja aminoglikozydów jest w pełni zgodna z modelem dystrybucji związku o dużej, silnie zdysocjowanej, zasadowej cząsteczce. Związki takie dobrze przenikają do obszarów oddzielonych od łożyska naczyniowego błoną porowatą (np. zwykłym śródbłonkiem), natomiast słabo przechodzą przez bariery lipidowe. Zgodnie z tą zasadą aminoglikozydy rozmieszczają się głównie w płynie pozakomórkowym (ich objętość dystrybucji wynosi odpowiednio do tego 20 – 25% masy ciała). Duże stężenia aminoglikozydów występują w moczu (kwaśny odczyn hamuje ich zwrotne wchłanianie), w płynie tkankowym, jamach surowiczych, stawowych, komorze przedniej oka. W obszarach oddzielonych barierami lipidowymi stężenia są małe. Odnosi się to do wydzieliny gruczołów drzewa oskrzelowego, gruczołu krokowego, śliny, żółci, a zwłaszcza płynu mózgowo-rdzeniowego. W wielu przypadkach nawet zastosowanie dawek z górnej granicy dopuszczalnych wartości nie prowadzi do wytworzenia skutecznych stężeń w określonej tkance lub narządzie. W tych sytuacjach, jeśli to możliwe, aminoglikozydy należy stosować miejscowo.

Czytaj dalej Dystrybucja aminoglikozydów

Cechy uwagi

W wielu rodzajach zajęć zachodzi potrzeba bardzo trwałej uwagi. Do takich prac należą np. prace drukarzy, korektorów czy brakarzy. Następną cechą uwagi jest napięcie. Jest ono związane że stopniem zaangażowania świadomości w śledzeniu jakiegoś procesu. Inaczej napięta jest uwaga w czasie interesującego filmu, a inaczej przy oglądaniu obrazu, którego akcja toczy się wolno lub który nas z jakichś innych względów mniej interesuje. Najwyższy stopień napięcia uwagi następuje przy udziale w czynnościach, które mogą być groźne dla życia lub zdrowia. Lekarz wykonujący operację skupia swą uwagę do najwyższego stopnia. Podobnie skupiają uwagę ludzie walczący. Skupiona uwaga bardzo wyczerpuje i dlatego zwykle wielkie skupienie nie może trwać zbyt długo. Po wytężonym skupieniu następuje odprężenie.

Czytaj dalej Cechy uwagi

Radzący i poszukujący rady – dalszy opis

Chcąc poprawić sobie samopoczucie człowiek sięga do różnych sposobów, wybierając chętniej te, które są łatwiej dostępne. Dla osób cierpiących z powodu nerwicy naturalne sposoby, % których z powodzeniem korzystają ludzie zdrowsi, są ze wspomnianych już powodów trudniej osiągalne. Nic więc dziwnego, że nerwicowcy szukają innych możliwości pomożenia sobie. Wśród nich znajdują się środki, które w sztuczny sposób poprawiają samopoczucie.

Czytaj dalej Radzący i poszukujący rady – dalszy opis

CHEMIOTERAPIA W OPERACYJNYM LECZENIU SCHORZEŃ ZAPALNYCH UCHA

Krwiak i ropień małżowiny usznej, powstające w wyniku urazu, wymagają nakłucia lub nacięcia z sączkowaniem. Ze względu na częste występowanie zapalenia ochrzęstnej małżowiny, prowadzącego do trwałych jej zniekształceń, konieczne jest podanie antybiotyku i pobranie wydzieliny ropnej do ba- dania bakteriologicznego. Przy wyborze chemioterapii należy uwzględnić najczęstszą etiologię tych zakażeń (S. aureus i P. aeruginosa).

Czytaj dalej CHEMIOTERAPIA W OPERACYJNYM LECZENIU SCHORZEŃ ZAPALNYCH UCHA