Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

PODZIAŁ PSYCHOLOGII

Przejdę teraz do scharakteryzowania drugiego sposobu łączenia ze sobą psychologii z działalnością praktyczną (modelu S). Punktem wyjścia tej analizy będą poglądy T. Tomaszewskiego, który wśród polskich psychologów najwięcej poświęcił uwagi tej problematyce (T. Tom a- szewski 1969, 1973, 1975). Podzielił on psychologię na dwa działy ze względu na jej praktyczną użyteczność. Pisze on: „oprócz psychologii jako nauki teoretycznej, zajmującej się ogólnymi prawami ludzkiego działania i ludzkiej świadomości (psychologia naukowa), rozwija się dziś jako olbrzymi jej dział psychologia stosowana” (T. Tomasze w- s k i 1969, s. 46). To, co odróżnia psychologię teoretyczną od psychologii stosowanej, można sprowadzić do charakteru twierdzeń poszukiwanych w każdym z działów psychologii. W pierwszym wypadku psychologia zajmuje się „opisem i wyjaśnianiem zjawisk, ujawnianiem ich wzajemnych zależności. W mniejszym stopniu zajmuje się formułowaniem zasad praktycznego działania” (T. Tomaszewski 1969, s. 31). W drugim wypadku psychologia zajmuje się przebiegiem czynności ludzkich w konkretnych warunkach, a twierdzenia tutaj formułowane dają się zastosować bezpośrednio w praktyce.

Postulowany podział psychologii oddaje dobrze tradycyjnie ukształtowane przekonania psychologów i tym samym ich dążenia do dzielenia psychologii na teoretyczną i stosowaną. W programach nauczania i w odpowiednich podręcznikach psychologii można bez trudności odnaleźć podobne odróżnienia (D. O. H e b b 1969, E. Hilgard 1967, S. L. Rubinsztejn 1964 itd.). Kryteria tego odróżnienia nie są jednak wcale oczywiste.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.