Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Praca z ludźmi chorymi uymysłowo – dalszy opis

Myślę, że podany przykład wystarczająco wyjaśnia i uzasadnia dopuszczalność mówienia, że prototypy upośledzonych muszą być oparte na dostępnych percepcyjnie cechach obiektów rzeczywistości, a jednocześnie o tworzeniu ich przy współudziale znaczeń przypisywanych społecznie tym obiektom. Sądzę również, że ta krótka analiza wystarczająco uzasadnia tezę, iż można mówić o prototypowej organizacji doświadczenia osób upośledzonych umysłowo.

Po tych uwagach, które nie wiązały się bezpośrednio z przedstawionym materiałem empirycznym na temat tego, w jaki sposób środowisko i ludzie wywodzący się z tego środowiska wpływają na osoby upośledzone, mogę przejść do określenia efektów tychże wpływów na kształtowanie się prototypów i autoprezentacji. Przede wszystkim należy wskazać, iż środowisko rozpatrywane w aspekcie społeczno-kulturowym hie jest w takim samym stopniu korzystne wobec upośledzonych, jak w stosunku do osób sprawnych intelektualnie. Można powiedzieć, iż za sprawą procesu stygmatyzacji osoby sprawne intelektualnie postępują w stosunku do osób upośledzonych w sposób mało zróżnicowa- ny. Taka jednorodna autoprezentacja wpływa na to, że upośledzeni umysłowo nie będą mieli warunków do wytworzenia sobie w miarę zróżnicowanego obrazu własnej osoby. Małe zróżnicowanie autoprezentacji osób sprawnych umysłowo nie sprzyja także zdobywaniu doświadczeń, które mogłyby stanowić podstawę do tworzenia dużej liczby prototypów innych osób. Fakt ten podkreślają w swoich koncepcjach E. Zigler (1971), S. M. Raber i J. R. Weisz (1981) oraz R. L. Cromwell (1963). Wszyscy wymienieni autorzy uzasadniają twierdzenie – co prawda czynią to bardzo różnie – że doświadczenia, jakie uzyskują upośledzeni w kontaktach z osobami sprawnymi umysłowo, są mniej zróżnicowane od doświadczeń, jakie uzyskaliby w tych samych sytuacjach ludzie pełnosprawni. Można więc powiedzieć, że inna organizacja doświadczenia społecznego u osób upośledzonych jest wynikiem zaburzeń w funkcjonowaniu procesów poznawczych oraz odmiennego charakteru informacji uzyskiwanych ze społecznego otoczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.