Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Przejawy rozwijającego się nałogu alkoholowego

W ok. 75% przypadków do pierwszego kontaktu z alkoholem dochodziło w grupie rówieśniczej, gdzie zwykle przewodził starszy już „zainicjowany” (wagary, prywatki): w ok. 20% – w pracy (w czasie praktyk w zasadniczych szkołach zawodowych), a jedynie w ok. 5% – w domu rodzinnym.

Pierwszy objaw rozwijającego się nałogu – luka pamięciowa z okresu picia – pojawił się u 28 badanych (tj. prawie w 54% przypadków) już w wieku 17-20 lat, a więc w ok. 2-3 lata od rozpoczęcia picia, podczas, gdy u dorosłych występuje on zazwyczaj dopiero po 5-7 latach.

Ponadto na 52 badanych – 40 (powyżej 76%) zaczęło pić już w wieku do 16 lat. Wyraźne objawy impregnacji alkoholowej, a więc somatyczne objawy choroby alkoholowej, stwierdzono w 47 przypadkach, czyli u ponad 90% badanych.

Pierwsze informacje na temat alkoholu, następstw picia i nadużycia osoby z grupy badanej uzyskiwały bardzo późno, bo dopiero w czasie pełnienia zasadniczej służby wojskowej (18 r. ż.), podczas, gdy w 40 przypadkach na 52 badanych – początek picia przypadał na 16 r. ż. Równocześnie należy zaznaczyć, że poczynione w toku badań obserwacje wydają się potwierdzać przynajmniej 2 tezy:

– 1) znacznego obniżenia się granicy wieku, w którym po raz pierwszy młodzież styka się z alkoholem:

– 2) o wiele szybszego rozwijania się uzależnienia alkoholowego (nałogu) u młodocianych, niż u pijących dorosłych. v

Prezentując bardzo szczegółowo przedstawione przez T. Kulisiewicza domniemania badawcze, które należy traktować jedynie jako studium pilotażowe, gdyż oparte na dość szczupłym materiale obserwacyjnym i to z określonej podgrupy kulturowej, to jednak stanowi ono bardzo wymowny przyczynek do zagadnienia alkoholizowania się nieletnich i dorastającej młodzieży w naszym kraju: zagadnienie, któremu ciągle jeszcze nie poświęca się u nas dostatecznej uwagi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.