Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

PSYCHOLOGICZNE ZAGADNIENIA PRACY PRODUKCYJNEJ

Psychologia pracy stanowi obszerną dziedzinę zagadnień bardzo złożonych. Wprawdzie pragniemy ograniczyć się do zagadnień pracy produkcyjnej, ale i przy tym ograniczeniu tematu istnieje konieczność wyboru, gdyż wszystkich zagadnień nie można przedstawić nawet w sposób skrótowy. Sytuację tę komplikuje fakt, że zagadnienia pracy stanowią przedmiot badań wielu nauk i trudno jest rozgraniczyć wzajemne kompetencje, zwłaszcza że nie powstała dotychczas pewna generalna nauka o pracy, która w sposób właściwy rozdzieliłaby kompetencje poszczególnych nauk.

W wyjaśnieniu zagadnień pracy ludzkiej mają udział nauki techniczne i technologiczne, które wprawdzie zajmują się wyposażeniem technicznym i organizacją procesu produkcji, ale tym samym wyznaczają warunki, w których człowiek pracuje. Dlatego psycholog będzie w pewnym stopniu bezradny wobec wielu zagadnień, jeśli nie będzie umiał przeanalizować możliwości zmian technicznych i technologicznych ze względu na ludzkie przeżycia i uczucia. Podajemy prosty przykład. Złe umieszczenie szpul i miejsca na ich odkładanie powodowało, że ręka robotnicy musiała odbyć długą drogę. Zrobiono miejsce dla szpul i to tuż przy szpulach. Psychologowie piszą w związku z tym, że gdyby zasięgnięto porady psychologa, wówczas należałoby jeszcze więcej zbliżyć miejsce odkładania i szpulę, albo (jeśli to jest trudne ze względu na operację produkcyjną i pionową konstrukcję ma- jącej pojęcie zawodu ideologii zawodowej, charakteryzującej się dumą zawodową, moralnością zawodową i różnymi zwyczajami, wynurza się coraz wyraziściej czysto rzeczowy związek wykonywanej pracy z koniecznościami technicznymi i gospodarczymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.