Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Społeczne skutki picia alkoholu przez młodzież – dalszy opis

Często bowiem powstaje nieufny stosunek do ludzi, jako tych, którzy wykorzystali i mogą nadal wykorzystywać stan niepełnej świadomości – często zaś niezdolności podjęcia odpowiedzialności za siebie samego. Pozostaje niechętny stosunek do tych, którzy wykryli negatywne fakty (z reguły ukrywane przed dorosłymi) i zareagowali na nie. Nie kształtuje się natomiast poważny i pozytywny stosunek do życia i związanych z nim obowiązków, poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych. Równocześnie nie kształtuje się też z reguły negatywny stosunek do alkoholu.

Ten właśnie niezwykle niepokojący czynnik utrwalania się pozytywnego stosunku do alkoholu przy niekorzystnych cechach osobowości, przy aprobacie postawy „cwaniactwa” i negowania norm społecznych (chuligaństwa) stanowi o istocie problemu związku przestępczości wśród części młodzieży z używaniem przez nich alkoholu.

Jest rzeczą bezsporną, że skutki używania i nadużywania alkoholu w naszym społeczeństwie są nadzwyczaj poważne, że wychowanie młodego pokolenia w ten sposób, by zrozumiało problem i chciało przeciwstawić się dalszemu szerzeniu się tradycji częstego i nadmiernego picia jest ogromnie ważne dla naszej przyszłości. Aby to osiągnąć, należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z faktu, że jednym z najgroźniejszych do zlikwidowania źródeł nadmiernego spożycia alkoholu w Polsce jest obyczaj „uświetniania” alkoholem wszelkich spotkań towarzyskich. Obyczaj ten jest rozpowszechniony i aprobowany we wszystkich środowiskach, przy równoczesnej dezaprobacie abstynencji czy też odmowy dalszego picia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.