Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

SUBSTANCJE CUKROWE – WĘGLOWODANY

KAŻDA SUBSTANCJA cukrowa, zawiera w swym składzie chemicznym trzy pierwiastki: węgiel, wodór i tlen. Wodór i tlen, połączone chemicznie w stosunku 2:1, dają wodę. Stąd też pochodzi początkowa nazwa – węglowodany.

Cukry sklasyfikować możemy, w zależności od ilości pojedynczych elementów składowych, na cukry proste, czyli jednocukry, i cukry złożone czyli wielocukry. Najbardziej znane substancje jed- nocukrowe to: glukoza, fruktoza i galaktoza. Najbardziej znane substancje wielocukrowe to: cukroza, laktoza i maltoza.

Wymienione cukry występują w różnym procencie w produktach spożywczych takich jak: owoce, soki owocowe, cukier buraczany i cukier trzcinowy, miód, marchew i inne warzywa, a także w piwie i w mleku. Każdy wyżej wymieniony rodzaj wie- locukrów i jednocukrów rozpuszcza się w wodzie. Każdy z nich, w czasie różnorodnych przemian chemicznych zachodzących w organizmach żywych, daje odpowiednią ilość energii. Prawie wszystkie rodzaje cukrów mogą zostać zamienione w substancje tłuszczowe.

Wiele uwagi poświęca dietetyka właściwościom odżywczym miodu pszczelego. Głównym cukrem zawartym w miodzie jest Fruktoza. Cukier z miodu pszczelego jest łatwo przyswajany.

Niektórzy twierdzą że cukry zawarte w miodzie pszczelim, szczególnie w miodzie rzepakowym, mają być wybiorczo przyswajane przez mięsień sercowy, poprawiając jego pracę.

W bieżącym stuleciu konsumpcja cukru wzrosła w Wielkiej Brytanii sześciokrotnie. Przypuszcza się, że nadmiar spożywanego cukru nie jest bez wpływu na rozwój miażdżycy i choroby wieńcowej mięśnia sercowego. Dlatego jest sprawą zasadniczą, ograniczyć dowóz substancji cukrowych do organizmu.

Jedną z namiastek cukru jest sacharyna, która swym składnikiem chemicznym, nie przypomina cukrów, jest jednak około pięćset razy słodsza. Używa się jej szeroko do słodzenia pewnych pokarmów i płynów.

Substancje tłuszczowe w trakcie ich chemicznego rozkładu są materiałem energetycznym, dostarczającym znacznej ilości energii (kalorii). Tłuszcze składają się z glycerolu i tak zwanych kwasów tłuszczowych. W zależności od ich struktury chemicznej, kwasy tłuszczowe dzielimy na dwie grupy. Kwasy tłuszczowe nasycone, na przykład: kwas masłowy, palmitynowy i stearynowy, i kwasy tłuszczowe nienasycone na przykład: kwas olejowy, linolowy, linolenowy i arachidowy.

Jest to o tyle pomocna klasyfikacja, że pozwala odróżnić tłuszcze zwierzęce od tłuszczów roślinnych. Tłuszcze zwierzęce zawierają „nasycone” kwasy tłuszczowe. Tłuszcze roślinne zaś, składają się przede wszystkim z „nienasyconych” kwasów tłuszczowych. Nasycone kwasy tłuszczowe spożywane w nadmiarze są jedną z istotnych przyczyn otyłości i prawdopodobnie jedną z przyczyn w postawaniu procesu miażdżycowego.

Przypuszcza się, że około 50% wartości energetycznej organizm przeciętnego Europejczyka i Amerykanina otrzymuje z pokarmów tłuszczowych. Substancje tłuszczowe, dostarczane w nadmiarze gromadzą się, tworząc zapasy tłuszczów w organizmie daje to w konsekwencji większą lub mniejszą otyłość.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.