Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

System przewodzący mięśnia sercowego – kontynuacja

Zrozumienie tych anatomicznych i fizjologicznych podstaw jest warunkiem niezbędnym w pracy lekarza ogólnego zajmującego się problematyką chorób sercowych i oczywiście podstawą pracy lekarza kardiologa (specjalisty chorób sercowych). W warunkach chorobowych, jak na przykład, w wypadku istnienia zawału mięśnia sercowego, zaawansowanej miażdżycy naczyń wieńcowych, czy też w wypadku istnienia dusznicy bolesnej (angina pectoris), fizjologiczny rytm pracy mięśnia sercowego ulega zakłóceniu.

Wyrażać się to może szeregiem różnorodnych zmian w obrazie elektrokardiograficznym mięśnia sercowego. Szczegółowe zrozumienie mechanizmów odgrywających istotną rolę w zaburzeniach pracy serca, przekracza nie tylko ramy książki dla pacjentów, ale również nie zawsze uwzględniane jest wyczerpująco w podręcznikach chorób wewnętrznych. Dość powiedzieć, że istnieją w nie- których ośrodkach akademickich, katedry kardiologii, zajmujące się w sposób prawie wyłączny badaniami nad układem przewodzącym mięśnia sercowego ze szczegółowym wykorzystaniem badania elektrokardiograficznego.

Jest również inny, nadzwyczaj istotny, moment pomocny w zrozumieniu mechanizmów kierujących pracą mięśnia sercowego. Otóż drażnienie w sposób mechaniczny pewnych odcinków mózgu u zwierząt doświadczalnych, powodować może powstanie zaburzeń rytmu serca. Na przykład, powstają tak zwane skurcze dodatkowe, zwolnienie i przyspieszenie akcji serca i szereg innych objawów. Stany lękowe, stany napięcia i niepokoju, stany depresyjne, to tylko nieliczne przykłady powiązań pracy mózgu z pracą mięśnia sercowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.