Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Szkoła jako inicjator akcji wychowawczych w środowisku cz. II

Zatrudnienie nauczycieli w charakterze instruktorów czy trenerów przez inne organizacje lub instytucje nie jest jednak jedyną formą wykorzystania możliwości kadrowych szkoły. Nie mniej ważne będzie przyjmowanie przez nauczycieli odpowiedzialnych i trudnych funkcji społecznych opiekunów określonych zespołów środowiskowych. Jako pedagodzy i przedstawiciele szkoły, dzięki której dany zespół rozwija swoją działalność, mogą być z jednej strony bardzo pomocni zespołowi, z drugiej zaś dają szkole pewne możliwości integracji i koordynacji różnorakich akcji wychowawczych podejmowanych w środowisku. W wypadku podjęcia tej formy pracy, wychowawca – opiekun zespołu środowiskowego może być odpowiedzialny przed radą pedagogiczną, a jego działalność ujęta w planie pracy rady. Przy tak pojętej współpracy szkoła uzyskuje możliwość właściwego i planowego wprowadzania problematyki przeciwalkoholowej.

Przed szkołą, na każdym niemal kroku, wyłania się nieuchronnie konieczność podjęcia planowej i systematycznej współpracy w dziedzinie organizowania działalności wychowaw- czo-rekreacyjnej w środowisku. Dokąd nie znajdzie się w składzie Rady Pedagogicznej odpowiedzialny wychowawca, który przyjmie obowiązki opiekuna działających zarówno na terenie szkoły i poza nią grup i zespołów o charakterze wychowawczo- -rekreacyjnym, dotąd praca ich nie może przebiegać w sposób prawidłowy i zgodny z systemem wychowawczym szkoły, dotąd też pozostanie niewykorzystanych wiele możliwości, a wysiłek wychowawczy szkoły niejednokrotnie będzie niweczony.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.