Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

TOBRAMYCYNA I AMIKACYNA

Tobramycyna jest lekiem o aktywności zbliżonej do gentamycyny. Część szczepów P. aeruginosa opornych na gentamycynę jest wrażliwa na tobramy- cynę. Jest to podstawowe zastosowanie tego antybiotyku, który poza tym nie wykazał się większymi zaletami w stosunku do gentamycyny.

Cząsteczka amikacyny jest oporna na większość spotykanych powszechnie enzymów rozkładających aminoglikozydy. W przypadku drobnoustrojów wrażliwych na aminoglikozydy amikacyna działa porównywalnie z gentamy- cyną, choć jej toskyczność jest nieco mniejsza. Wyższość amikacyny ujawnia się w zakażeniach drobnoustrojami wytwarzającymi aminoglikozydazy, ponieważ jest ona oporna na większość tych enzymów. Amikacyna jest szczególnie wskazana w sytuacjach, gdy wiadomo, że doszło do wytworzenia się oporności na aminoglikozydy lub w zakażeniach szpitalnych, gdy oporność taka jest wysoce prawdopodobna.

Amikacyna jest stosowana w przeciętnej dawce 15 mg/kg/dobę w 2 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1,5 g. Netilmycyna jest oporna na liczne enzymy rozkładające aminoglikozydy i jest aktywna w stosunku do niektórych szczepów opornych na gentamycynę i tobramycynę. Sugestie o szczególnie niewielkiej toksyczności netilmycyny wymagają potwierdzenia, choć z pewnością jest to jeden z mniej oto- i nefro- toksycznych aminoglikozydów. Przeciętna dawka netilmycyny w zakażeniach dróg moczowych wynosi 1,5-2 mg/kg/dobę, w innych zakażeniach – 4-6,5 mg/kg/dobę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.