Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Trudność w interpretowaniu rozwoju jednostkowego

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na trudności w interpretowaniu rozwoju jednostkowego. Zarysowaliśmy zagadnienie różnic w wyposażeniu dziedzicznym, którego nie da się odczytywać nawet z dość dużym przybliżeniem z analizy osobowości rodziców. Sądzimy, że pewne cechy bardziej się dziedziczą niż inne. Do takich zdają się należeć uzdolnienia muzyczne i matematyczne. Wskazuje na to przykład całych drzew genealogicznych muzyków, jak np. rodzina Bachów. Ale z najbardziej muzykalnych rodziców może rozwinąć się dziecko wręcz antymuzykalne.

To samo zróżnicowanie dotyczy środowiska. Znamy wiele różnych rodzajów środowisk: wiejskie i miejskie, rodziny robotniczej, inteligenckiej, chłopskiej, chłopa robotnika środowisko wielkiego i małego miasta, miasta kulturalnego i handlowego, miast zamkniętych w sobie, o ogromnej ruchliwości i przepływie osób obcych. A przecież środowisko jednostki jeszcze nie pokrywa się z tymi pojęciami. W najbardziej ruchliwym mieście dziecko może się rozwijać w enklawie spokoju willowej dzielnicy i w najmniejszej nawet miejscowości dom, postawiony przy przystanku autobusowym, otacza atmosfera ruchliwości obcych ludzi. A jeszcze nie wiadomo jakie bodźce wywierają silne wrażenie na dziecko czy dorosłego. Z wielu działających bodźców niektóre mają działanie bardzo silne, inne przemijają niezauważone, co zależy nie tylko od charakteru bodźców, ale nastawień oraz aktualnych stanów fizycznych i psychicznych odbiorcy.

W ten sposób w tym samym środowisku dwoje bliźniaków odbiera inaczej bodźce tego samego środowiska, tych samych sytuacji, czyli w istocie sprawy żyjąc w tym samym środowisku rzeczowoludzkim żyją w innym środowisku subiektywnym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.