Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Walka z alkoholizmem wśród młodzieży

Walkę z alkoholizowaniem się młodzieży i z alkoholizmem w ogóle utrudnia ogromnie jszcze jeden problem społeczny – brak poczucia odpowiedzialności osobistej każdego członka społeczeństwa za istniejącą sytuację. Powszechnie uznaje się dziś, że alkoholizm jest poważnym problemem społecznym, ale troskę o rozwiązanie tego problemu zarówno poszczególni obywatele jak i instytucje pozostawiają… innym. Wielu nauczycieli np. doceniając zagrożenie społeczeństwa przez alkohol, uważa równocześnie, że walka o trzeźwość społeczną to sprawa odpowiednich nakazów i zakazów w zakresie podaży alkoholu, a w nieznacznym tylko stopniu dotyczy pracy wychowawczej. Pracownicy handlu ze swej strony nawet rozumieją potrzebę stosowania ograniczeń sprzedaży alkoholu, jednak dostrzegając małą ich skuteczność twierdzą, że podstawą walki o trzeźwość społeczną jest właśnie praca wychowawcza i właściwie zorganizowane leczenie. Działacze służby zdrowia powiedzą, że istotą rzeczy jest zapobieganie (a więc znowu praca wychowawcza), a leczenie likwiduje nie przyczynę lecz skutek.

A wychowawcy… wracamy do początku naszych rozważań. Tak zamyka się „koło”, w którym przekazujemy sobie wzajemnie ciężar odpowiedzialności. W istocie walka z alkoholizmem nie jest sprawą tych czy innych instytucji, ale pracujących w nich ludzi. Gdyby każdy członek naszego społeczeństwa, który legitymuje się zrozumieniem społecznej problematyki szikodliwości alkoholizmu, zechciał przeciwdziałać czynnie w kręgu swoich możliwości (życie osobiste, praca zawodowa i praca społeczna) – blibyśmy w niedługim czasie świadkami radykalnej zmiany w tej dziedzinie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.