Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Wpływy społeczne skierowane na osoby niepełnosprawne

Można postawić pytanie, dlaczego komplikuję sprawy, które rozwiązywane były dotychczas dość prosto? Powodów -komplikacji jest kilka. Wszystkie są konsekwencją założeń przyjętych w tej pracy. Po- wiedziałem wcześniej, że psychologii rehabilitacji nie utożsamiam z nauką praktyczną, co zmusza mnie do odrzucenia definiowania tej praktyki społecznej poprzez cele działania. Problematyka teleologiczna wykracza poza problematykę psychologii rehabilitacji, a więc także odpowiednie definicje powinny nie nawiązywać do niej. Muszę również zrezygnować z drugiego popularnego sposobu określania rehabilitacji, sprowadzającej ten rodzaj praktyki społecznej do działalności specjalistycznych instytucji. Włączenie w ramy rehabilitacji tego, co nazwałem protorehabilitacją, a co wyraźnie wykracza poza ramy zinstytucjonalizowanego systemu oddziaływań usprawniających, uniemożliwia takie rozwiązanie. Wreszcie sprawa chyba najważniejsza. Rrzyjęty krytyczny punkt widzenia praktyki rehabilitacyjnej skłania mnie do poszukiwania nowych sposobów rozpatrywania tego zagadnienia. Chodzi mi przy tym nie tyle o samą nowość podejścia, lecz przede wszystkim o to, aby to nowe ujęcie było bardziej adekwatną rekonstrukcją praktyki rehabilitacyjnej. Sądzę, że zaproponowane tutaj rozumienie procesu usprawniania stwarza taką szansę.

Umożliwia ono rozpatrywanie wszelkich wpływów społecznych skierowanych na osoby niepełnosprawne pod kątem efektów, jakie one wywołują. Tego typu analiza musi w końcu doprowadzić do wyodrębnienia takich oddziaływań, o których będzie wiadomo, że sprzyjają normalizacji osoby niepełnosprawnej. Umożliwi ona także wyeliminowanie tych oddziaływań, które utrudniają proces normalizacji. Po tych wstępnych ustaleniach chciałbym się posunąć dalej i przeformułować rozumienie rehabilitacji w taki sposób, aby było to określenie bliższe założeniom przypisanym interpersonalnej perspektywie badawczej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.