Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

ZAKAŻENIA NIESWOISTE NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWEGO CZ. II

Zakażeniu występującemu u kobiet sprzyjają urazy cewki, do jakich dochodzi w czasie stosunku płciowego (23). Kolejnym czynnikiem sprzyjającym przedostawaniu się drobnoustrojów do pęcherza jest zaburzenie przepływu moczu przez cewkę, np. w następstwie niewielkiego nawet zwężenia jej końcowego odcinka. Mocz przepływa wówczas z wstecznymi zawirowaniami (przepływ turbulentny), unosząc część bakterii do pęcherza. U starszych kobiet, u których w następstwie zmniejszenia napięcia mięśni przepony moczowo-płciowej dochodzi do obniżenia dna pęcherza i skrócenia cewki, istnieją niekorzystne warunki anatomiczne, ułatwiające wtargnięcie drobnoustrojów do dróg moczowych. Tym między innymi tłumaczy się gwałtowny wzrost częstości zakażeń dróg moczowych u kobiet po 60 r.ż.

Zakażenia krwiopochodne występują znacznie rzadziej niż zakażenia powstałe na drodze wstępującej. Ten mechanizm zakażenia układu moczowego, szczególnie zaś zakażenia nerki, ma istotne znaczenie kliniczne. Nerka jest narządem bardzo dobrze ukrwionym. Dlatego prawdopodobieństwo osadzenia się w miąższu nerkowym drobnoustrojów, które przedostały się do krwi z odległych od nerek ognisk zakażenia (np. z ropnych zmian na skórze) jest duże. Drobnoustroje docierające do miąższu nerki tą drogą – zwykle gron- kowiec złocisty – mogą doprowadzić do wystąpienia czyraka gromadnego nerki (carbunculus renis).

Krwiopochodne ropne zakażenie miąższu nerkowego może również powstać w wyniku bakteriemii będącej następstwem wysiewu do krwi drobnoustrojów pochodzących z nerki zakażonej na drodze wstępującej, zwłaszcza w warunkach utrudnionego odpływu moczu z nerki. W takim przypadku dochodzi zwykle do powstania mnogich ropni korowych nerki, które są wywołane przez pałeczki Gram-ujemne.

Drobnoustroje mogą także dotrzeć do układu moczowego naczyniami chłonnymi. Ta droga stwarza możliwość migracji bakterii z jelita grubego lub zmienionej zapalnie szyjki macicy. Drobnoustroje mogą dotrzeć do układu moczowego ze znajdującego się w sąsiedztwie ogniska ropnego (np. z ropnia okołowyrostkowego lub ze zmienionego zapalnie uchyłku okrężnicy esowatej). Szczególną drogę dla zakażenia układu moczowego stanowią przetoki między pęcherzem, cewką lub moczowodem a układem narządów rodnych u kobiet oraz przetoki między drogami moczowymi a jelitem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.