Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Znaczenie propagandy w walce z alkoholizmem – kontynuacja

Propaganda wzrokowo-słuchową łączy obie postacie działania. Środkiem jest tu telewizja oraz film. Ta postać propagandy jest obecnie powszechna, jak również najbardziej skuteczna. Działanie jej powoduje szereg sprzężeń zwrotnych, nieraz trudnych do zarejestrowania. Przykładem stosowania tej postaci propagandy może być prelekcja połączona z wyświetlaniem przezroczy (ich komentowaniem): może być także wystawa, na której przewodnik oprowadza zwiedzających, omawia obrazy, uzupełnia słowem ich treść i wyjaśnia wątpliwości. Taki sam charakter mają pokazy, np. rewia m’ody, występy estradowe lub szereg innych kombinacji obrazu i słowa działających łącznie na wzrok i słuch.

W stosowaniu propagandy ważne jest dobranie jej właściwej formy oraz konsekwentne wskazywanie na pożądane skutki (osiągnięcia, zamierzenia) lub zjawiska ujemne. Należy umieć pokazać prawidłowe życie rodzinne, problemy dzieci i społeczeństwa, korzyści ekonomiczne czy zdrowotne płynące ze zniechęcenia, a przynajmniej ograniczenia konsumpcji alkoholu. Należy również umieć pokazać ujemne skutki pijaństwa w postaci osłabionego zdrowia, zmniejszenia sprawności fizycznej lub umysłowej, pogorszenia sytuacji materialnej, stwarzania sytuacji sprzyjających wykolejaniu się dzieci i młodzieży.

Nieumiejętne stosowanie propagandy może przynieść skutki odwrotne od zamierzonych. Zamiast spodziewanych korzyści mogą wystąpić negatywy. Zdarza się to zwłaszcza wtedy, gdy prele% gent-propagandzista stosuje prymitywne metody argumentacji i zajmuje stanowisko bezkompromisowe. Apel propagandzisty powinien być dostosowany do wyobraźni i intelektu przeciętnego odbiorcy, takiego, który reprezentuje zarówno pożądane jak i niepożądane cechy. Reguła ta nieraz decyduje o powodzeniu działań propagandowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.