Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Życie psychiczne człowieka w okresie dorastania – kontynuacja

Oczywiście plany życiowe wytwarzają się również wcześniej, ale w okresie lat 14-16 plany życiowe nabierają konkretności i zostają wsparte bardziej konsekwentnymi wysiłkami1 uwzględniającymi rzeczywiste warunki życia.

Szczególnie ważną sprawą staje się dla dorastającego sprawa zdobycia kwalifikacji i praw do zajęcia miejsca w świecie dorosłych. Dorastającemu brak jednakże krytycyzmu i rozeznania własnej słabości. Ciążą mu aktualne obowiązki, które uważa za dziecinne, pragnie dla siebie samodzielnych i odpowiedzialnych zadań. Nauka w szkole przeważnie nie sprzyja tym pragnieniom. Oparta na zasadzie przygotowania się do życia dojrzałego, może tylko w części zaspokoić wymienione potrzeby młodzieży.

Przebieg dojrzewania psychicznego w tym okresie może być nieco inny u młodzieży, która dostaje się do szkół zawodowych. Okolicznością sprzyjającą jest udział w pracy produkcyjnej i nabywanie kwalifikacji, które zapewniają dorosłemu określone miejsce w społeczeństwie.

Trudności i ogólna charakterystyka okresu dorastania. Okres dorastania jest okresem przejściowym, w którym młodociani przestają być dziećmi, a nie są jeszcze dorosłymi. Brak im niezależności materialnej i wielu cech psychicznych charakterystycznych dla dorosłych. Brak również znajomości sposobów postępowania w rozmaitych trudnych sytuacjach życiowych, brak dostatecznego rozpoznania tych sytuacji, a także brak dostatecznej równowagi nerwowej. Trudności tej sytuacji potęgują się przez to, że dorośli niejednokrotnie niewłaściwie traktują młodzież. W pewnych przypadkach wymagają bezkrytycznego poddania się ich autorytetowi, w innych natomiast wymagają postępowania dojrzałego i samodzielnego. Raz ganią za „dziecinność”, a następnym razem za nie zawsze udane próby udawania dorosłych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.